Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
22:30
5160 7f6d 500
Reposted fromfreakish freakish viaMezame Mezame
22:28
7658 415e 500

me me me
22:23
22:19
1733 d360 500
Reposted fromnyaako nyaako viaPastel-Pale Pastel-Pale
22:18
1789 bb21
Reposted fromnyaako nyaako viaquotes quotes
22:17
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viablaxkseoul blaxkseoul
22:16
7441 1be1
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viablaxkseoul blaxkseoul
01:09
9429 d65c 500
Reposted fromduvet duvet viadancingwithaghost dancingwithaghost
01:07
Wspomnienia z biegiem czasu cukrzeją jak miód. Nikt nie oszuka cię bardziej niż one.
— Żulczyk, Wzgórze psów
01:07
2909 da91 500
Reposted fromgreggles greggles viaanorexianervosa anorexianervosa
01:05
2026 2b58 500
Reposted fromMonia94 Monia94 viajointskurwysyn jointskurwysyn
01:04
4485 2157
Reposted fromsnowlake snowlake viajointskurwysyn jointskurwysyn
01:03
4137 c163 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viaanime anime
01:03
4131 4e27 500
Reposted frompotatolovero potatolovero viaanime anime
01:02
Potrzebowała mnie. Wiedziałem, kiedy zrobiło się z nią źle, więc wszedłem tam i objąłem ją. Trzymałem ją przy piersi, tuliłem i całowałem ją w czoło. Jak dziecko. Jak moje dzieciątko. Nigdy nie czułem się tak szczęśliwy jak wtedy, kiedy ją trzymałem i patrzyłem, jak umiera powoli w moich ramionach.
— James Dashner ,,Rozkaz zagłady"
01:01
01:00
3849 1a71
01:00
8376 e624
Reposted fromretaliate retaliate viapierdolony pierdolony
22:53
4682 a65e
Reposted fromGIFer GIFer viadancingwithaghost dancingwithaghost
22:53
3085 d74c 500

vintageeveryday:

Eiffel Tower, mid-construction, August 21, 1888.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl