Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
00:11
3179 c743
Reposted fromwelttraum welttraum viapanmrok panmrok
00:10
Think twice before you scream at her again, or wait for your kid to tell you one day how much he hates you for what you did to his mother
Reposted fromquotes quotes
00:10
3188 d9c2 500
aż pewnego dnia postanawiasz, że na zdjęciu w tle będziesz mieć jeżyka. i już jest lepiej...
Reposted frompierdolony pierdolony
12:51
Nie mam dla Ciebie miłości, ktoś tu był przed Tobą
Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrał ją ze sobą

Jeśli chcesz, troszcz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń
Nie zacznę Cię kochać, choć przy Tobie się budzę 
Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką
Jeśli pójdę z innym, nie mów - serce Ci pękło
— moja miłość ma narzeczoną, a ja nie mam nic.
12:51
23:12
3426 df6e
Reposted fromfreakish freakish viazzuuoo zzuuoo
23:10
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viacompletelydifferent completelydifferent
19:53
7379 ac43

serious:

and i did

19:50
7994 f3bd 500
Reposted fromyanek yanek viachudazupa chudazupa
19:45
Mogłam wtedy nie wracać. Chociaż nie można używać trybu przypuszczającego w czasie przeszłym. Od tego można umrzeć, poza tym, to nie przystoi rozsądnym ludziom.
— J. Żulczyk
Reposted fromasalluhi asalluhi viacomiendolirica comiendolirica
19:45
5152 d30b 500
Reposted fromshitsuri shitsuri viacomiendolirica comiendolirica
19:44
Myślę, że z czasem, po trochu zbudowałam sobie jakby własny świat. I kiedy jestem w nim sama, jest mi nieco lżej na duszy. Ale fakt, że musiałam sobie taki zbudować, świadczy o tym, że jestem słabym człowiekiem, którego łatwo zranić.
— "Po zmierzchu"- Haruki Murakami
Reposted fromazathiana azathiana viaSalute Salute
19:42
1130 b0da
Reposted fromsimplyfalling simplyfalling viaister ister
21:28
7206 e655 500
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaMezame Mezame
21:25
Wiem dziś jedynie tyle, że każda Twoja część we mnie musi umrzeć.
— Natalia Belcik
17:54
1356 54b7
Reposted fromjestemzero jestemzero viaMezame Mezame
13:33
13:33
6557 e398 500
Reposted fromDavyJones DavyJones viaMezame Mezame
19:59
Reposted frommiqou miqou viapokemon pokemon
19:56

Chcę żebyś była dzielna. Nie wolno Ci się niczego bać.

— L. M. Montgomery
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl