Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
22:01
8436 e93a
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
22:00
7690 3f07 500
Reposted fromPoranny Poranny viaister ister
21:58
6085 fd6c
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
21:58
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viablaxkseoul blaxkseoul
21:57
Zadzwonisz do mnie, aby powiedzieć mi, że masz się dobrze?
Bo martwię się o Ciebie całą noc.
— James Arthur
21:57
7994 f3bd 500
Reposted fromyanek yanek viapanmrok panmrok
21:56
6120 4751 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viapierdolony pierdolony
21:56
2058 f0a4 500

proxychan:

[日本語]

21:55
2308 73aa 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapanmrok panmrok
21:54

Kiedy wymawiam słowo Przyszłość, pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości. Kiedy wymawiam słowo Cisza, niszczę ją. Kiedy wymawiam słowo Nic, stwarzam coś, co nie mieści się w żadnym niebycie.

— Wisława Szymborska "Trzy słowa najdziwniejsze"
Reposted fromirmelin irmelin viajointskurwysyn jointskurwysyn
21:53

Reposted fromnebthat nebthat viacolagatji colagatji
21:52
Kiedyś nie byłam taka nerwowa, jak teraz. Mam to w środku. Coś się we mnie bez przerwy trzęsie.
— Tomek Tryzna ''Panna Nikt''
00:12
5264 392d
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viapanmrok panmrok
00:11
3179 c743
Reposted fromwelttraum welttraum viapanmrok panmrok
00:10
Think twice before you scream at her again, or wait for your kid to tell you one day how much he hates you for what you did to his mother
Reposted fromquotes quotes
00:10
3188 d9c2 500
aż pewnego dnia postanawiasz, że na zdjęciu w tle będziesz mieć jeżyka. i już jest lepiej...
Reposted frompierdolony pierdolony
12:51
Nie mam dla Ciebie miłości, ktoś tu był przed Tobą
Nie ma we mnie miłości, odchodząc zabrał ją ze sobą

Jeśli chcesz, troszcz się o mnie, tylko pozbądź się złudzeń
Nie zacznę Cię kochać, choć przy Tobie się budzę 
Jeśli chcesz, to dbaj o mnie, bądź zawsze pod ręką
Jeśli pójdę z innym, nie mów - serce Ci pękło
— moja miłość ma narzeczoną, a ja nie mam nic.
12:51
23:12
3426 df6e
Reposted fromfreakish freakish viazzuuoo zzuuoo
23:10
0667 3164 500
Reposted fromoll oll viacompletelydifferent completelydifferent
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl