Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
20:08
9868 7232 500
Reposted fromstarwars starwars
20:06
Reposted fromFlau Flau viapanmrok panmrok
20:06
7404 4876
Reposted fromslowostwor slowostwor viapanmrok panmrok
20:06
0776 bd85
Reposted fromGIFer GIFer viapanmrok panmrok
20:06
9073 5810
Reposted fromalternativestyle alternativestyle viazzuuoo zzuuoo
20:05
9223 28e8
20:04
0184 4ef0 500
Reposted fromjointskurwysyn jointskurwysyn
20:04
0208 d24c 500
Reposted fromverronique verronique viaquotes quotes
19:50
19:49
4551 d150 500
Reposted fromspacelien spacelien viaMezame Mezame
19:48
19:47
Nabroiłem.
A wszystko zaczęło się od tego, że się zakochałem.
Zakochałem się jakieś dwa, trzy tygodnie temu, o trzynastej dwadzieścia.
— Żulczyk, Zrób mi jakąś krzywdę.
19:46
5456 3dc8 500
19:42
2569 6ef6 500
19:41
Dobrze, poczekam na Ciebie. Bo Ci ufam. Ale kiedy mnie zechcesz, będziesz chciał tylko mnie. I kiedy mnie weźmiesz w ramiona, będziesz myślał tylko o mnie. Rozumiesz, o co mi chodzi? (...) Możesz mi robić, co chcesz, tylko nie rań mi serca. Do tej pory wiele przecierpiałam, już więcej nie chcę. Chcę być szczęśliwa.

— Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromxnothumanalall xnothumanalall viazzuuoo zzuuoo
21:29
Reposted fromDennkost Dennkost viastarwars starwars
20:51
5507 c5ba 500
Reposted frommiststueck miststueck viaMezame Mezame
20:51
Podobasz mi się Ledwoprzytomna z rana,
W tej śnieżnobiałej koszuli,
Bez niej- nawet bardziej.

Elegancko ubrana,
Odstawiona na imprezę,
Czy po niej
trunkiem uraczona.
Albo bardziej kolokwialnie:
Jak zaliczasz zgona. 

Podobasz mi się 
w strugach deszczu, które psują Ci fryzurę,
W promieniach słońca wywołujących grymas na Twojej twarzy
I wtedy gdy maskujesz pryszcza z nadzieją, że nikt nie zauważy.

Podobasz mi się 
z nieuczesanymi włosami,
Łuszczącym się naskórkiem 
i rozdwojonymi końcówkami,
Ze złamanym paznokciem
i brzydkimi skórkami.
Nawet z nieogolonymi nogami.

Podobasz mi się 
z gilem w nosie 
i jedzeniem między zębami.
Na siłowni cała spocona 
I podczas miłosnych uniesień,
gdy leżysz wycieńczona.

Podobasz mi się 
Tak po prostu 
I cierpię katusze, gdy
Brakiem akceptacji siebie ranisz swoją duszę.
20:50
Twarde jest serce, które nigdy nie kochało w maju.
— Geoffrey Chaucer
20:50
8877 b38f 500

prakashkc:

Snusmumriken - practician of the occult.

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl