Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
12:03
7643 a0e4 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe viainto-black into-black
12:02
Jesteś uwięziony między tym co czujesz, a tym co wypada zrobić i co pomyślą inni. Zawsze wybieraj to co sprawia,że możesz być szczęśliwy. Chyba,że chcesz by szczęśliwi byli wszyscy oprócz Ciebie.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaresort resort
12:01
12:00
7598 1f39 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawredna wredna
12:00
7612 ef0b 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawredna wredna
14:12
7363 c2d4
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaahora ahora
14:11
14:11
14:10
14:10
Jeśli czegoś nie rozumiesz potraktuj to jako sztukę, sztuki nie trzeba rozumieć. 
— Kolwiekco.soup.io
14:09
14:09
14:06
04:38
6143 2a07
Reposted fromjestemzero jestemzero viainto-black into-black
04:38
3750 5a06 500
Reposted fromSardion Sardion viainto-black into-black
04:33
6755 aeab
Reposted frominto-black into-black
04:32
6498 0ce7 500
Reposted fromsoftboi softboi viazzuuoo zzuuoo
04:32
0629 dfa1
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaresort resort
04:29
6569 fec6 500
"Kocham ją bardziej niż wszystko, co dotąd ujrzałem lub wyobraziłem sobie na ziemi, bardziej niż wszystko, co mam nadzieję napotkać gdziekolwiek indziej."

Vladimir Nabokov
04:19
Człowiek powinien mieć takiego swojego człowieka. Do kochania, do przytulania. Na spacer i żeby napić się herbaty w chłodny wieczór. Powinien mieć takiego "swojaka", któremu powierzy tajemnice, rozterki, podzieli z nim radość i łzy. Człowiek powinien mieć do kogo otworzyć usta i serce. Wtedy to życie ma sens.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaMezame Mezame
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl