Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
19:44
6769 25c1 500
#
Reposted frombrzask brzask
19:43
8474 bc25
świetlicki.
Reposted fromrol rol viadancingwithaghost dancingwithaghost
19:43
Nigdy nie kłóć się w łóżku. Możesz się w nim godzić. Pilnuj, żeby to, co ze świata, nie wchodziło między Was przynajmniej tam. Noc ma być czuła.
— Ian Kerner
19:43
Bo prawdziwa perła to tylko ta ze skazą.
— z serii nocnych rozmów
19:43
17:22
Każdy normalny człowiek potrzebuje kogoś. Potrzebujemy być blisko. Skóra potrzebuje skóry.
— J. Żulczyk
22:07
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk
22:05
0845 fed6 500
Reposted from1923 1923 viatellmemore-lies tellmemore-lies
22:04
3337 7fcd 500
Reposted fromverronique verronique viablackandwhite blackandwhite
22:01
5824 eed3 500

George Chronos (Chronosgr) - Wrath
Full Credit List — http://www.darkbeautymag.com/2017/04/george-chronos-chronosgr-wrath/

Reposted fromcuty cuty viazzuuoo zzuuoo
21:59
3000 5da3 500
Reposted fromsarazation sarazation viabrzask brzask
21:58
Z kim tak Ci będzie źle jak ze mną?
Przez kogo stracisz tyle szans każdego dnia?
Kto blady świt, noce bezsenne
tak Ci zatruje, jak ja?
— W. Młynarski
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viabrzask brzask
21:58
1220 58a5
Reposted fromShini Shini viazzuuoo zzuuoo
21:57
21:56
Ty się bólu nie boisz. Ty się boisz pieszczot, boisz się, bo ich nie znasz, przyjemność osłabia czujność, odwraca uwagę, ktoś mógłby się do ciebie włamać, okraść z ciebie samego, to niebezpieczne. 
— Wojciech Kuczok
Reposted frommefir mefir viaanorexianervosa anorexianervosa
21:56
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viacolagatji colagatji
21:48
9218 011f 500
Reposted fromkrzysk krzysk viaMezame Mezame
21:44
1575 04d3
21:41
8746 8ffd 500
21:39
7143 f838
M. Świetlicki
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl