Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
23:10
Wchodząc w interakcję z drugim człowiekiem, musimy pamiętać, że wnosi on do związku swoje nawyki, przyzwyczajenia i własne wyobrażenia, które wcale nie muszą współgrać z naszymi.
— Andrzej Depko "Chuć, czyli normalne rozmowy o perwersyjnym seksie"
23:08
3641 e51e 500
Reposted fromdilma dilma viaeazyi eazyi
21:40
6330 cfec 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
16:45
7224 f740 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk viamokrazupa mokrazupa
16:45
2492 c0be
Reposted fromindie indie viamokrazupa mokrazupa
16:44
8750 7934 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaurban-cities urban-cities
16:44
16:44
16:43
4086 64ff 500

bathinginkerosene:

That’s triply

Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaweeds weeds
16:42
16:41
Zbliżenie z tym mężczyzną było jak kąpiel w basenie z rtęcią. Śmiertelnie niebezpieczne, a jednocześnie niczym dar od bogów.
— Karen Mack – 'Kochanka Freuda'
Reposted fromwetryagain wetryagain viaczytaj czytaj
16:41
8621 ef6b 500
Oscar Sancho Nin
16:40
9717 73e8 500
Reposted frommindtrap mindtrap viatatuaze tatuaze
16:39
7657 9633
Reposted fromMountainGirl MountainGirl vialikeweed likeweed
16:39
1213 e67c
Reposted fromlikeweed likeweed
16:37
6407 1875
16:35
4540 d368 500
Reposted fromonlypink onlypink
16:33
5328 3f38
Reposted fromonlypink onlypink
00:36
00:13
Może właśnie o to chodzi w życiu. O te nieoczekiwane zwroty akcji i niewymarzone plany „B”, o te brązowe oczy, które nie spodobają Ci się od razu, o tą przypadkową piosenkę w radiu, o kierunek studiów, o którym wcześniej nawet nie słyszałeś, a teraz nazywasz go swoim. Może to wszystko czyni nasze życie pięknym.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianaturalginger naturalginger
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl