Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
21:24
Ludzie najbardziej nawet nieszczęśliwi nie wierzą nigdy w c a ł k o w i t o ś ć swego nieszczęścia, potrzebna im jest maleńka szpareczka, dzięki której mogą oddychać; tak samo jak chyba z samotnymi; zawsze mamy maleńkie 13 okienko, przez które kogoś wyglądamy. Ja czekałem na list.
— Hłasko.
20:39
4605 53b8
Reposted fromdivi divi viaunni unni
20:33
Znalazłem ją
na brzegu
psychicznych
załamań.
Siedziała
dyskretnie,
jakby chciała
wykrzyczeć mi
swoją ciszę.
Niema
zmęczona
i samotna.
Do dziś
nie potrafię
uwierzyć,
że była to
moja dusza
— ...
20:30
20:29
6683 7b06 500
20:29
20:29
2419 370b
20:28
20:13
9452 98e9
22:54
Chciałabym do Ciebie zadzwonić, powiedzieć tak po prostu, że tęsknię. Nie wiem, czy to coś znaczy, nigdy nie chciałam niczego Ci niszczyć, chciałam Ci tylko powiedzieć, że tęsknię. Że kurwa tęsknię.
— Marta Dzido
22:30
9364 be08 500
22:30
Lubię samotność kontrolowaną. Lubię włóczyć się po mieście. Nie boję się, że przyjdę do pustego mieszkania i sam położę się do łóżka. Boję się, że nie będę miał za kim tęsknić, kogo kochać. Potrzebuję ciepła i bliskości.
— Kuba Wojewódzki
22:39

Przecież człowiek sam dla siebie jest najbardziej dokuczliwym przymusem. Często trudnym do zniesienia. I niektórzy nie są w stanie siebie znieść.

— Wiesław Myśliwski - Traktat o łuskaniu fasoli
22:35
5162 2e06 500
Reposted fromscarletmikasa scarletmikasa viapokemon pokemon
22:35
5442 7bf3
Reposted fromxalchemic xalchemic viablackandwhite blackandwhite
22:28
Nie widziałem jeszcze ludzi, którzy spotkaliby się w dobrym miejscu życia. Takiego miejsca w życiu nie ma i być nie może. Zawsze zdaje się że jest zbyt późno czy zbyt wcześnie; że zbyt wiele doświadczenia albo że zbyt mało. Zawsze coś stoi na przeszkodzie.
— Hłasko
22:41
3881 d77a 500
Dusty Ray.
Reposted fromPoranny Poranny viaMezame Mezame
22:16
Kręcąc papierosa, to znaczy nabierając szczyptę tytoniu z paczki i kładąc go na bibułkę i kręcąc papierosa, jest tak, że zarabia się na tego papierosa, pracując przy nim, a zapłatą jest jego wypalenie. Nie ma tego przy gotowych papierosach. Nie lubię rzeczy niezarobionych. Niesmaczne są.
— Edward Stachura - Dzienniki.
Reposted fromPoranny Poranny viaquotes quotes
00:11
Czuję jakbym szedł spotkać ją po raz ostatni.
Pewnie popatrzę jej tylko w oczy i wyjdę.
— Mioush-Bawełna
Reposted frompastelowe pastelowe viaunni unni
00:10

WRITE ME A LETTER (anonymous or not)

Dear ______,

I ____ you. You have a nice ______. You make me _______. You should _______. Someday I will ______. You + me = ________. If I saw you now I’d __________. I want to ________ you. I would build a _______ just for you. If I could sing you any song it would be _________. We could __________ under the stars. 
Love, 
_______________ 

(P.S. ______________.)

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl