Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
22:59
18:43
18:42
3229 f573
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaiamnotarobot iamnotarobot
18:41
18:35
19:13
18:27
1598 29ce 500
Reposted frommhsa mhsa viaanorexianervosa anorexianervosa
18:25
18:25
18:25
18:23
Ja potrzebuję kogoś, kto się dla mnie poświęci.
Kogoś, kto naprawdę będzie miał siłę i ochotę, żeby wziąć mnie za pysk, nakarmić mnie, cicho, bez pasji, bezgłośnie; bezproblemowo, bez szumów i bez sprzężeń dla mnie żyć.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
18:23
Chodź, pocałuję cię tam, gdzie się kończysz i zaczynasz, chodź, pocałuję cię w trzecie oko, chodź, pocałuję cię w czoło, w głowę, w stopę, w pępek, w kolano, w knykieć, w sutki, w pępek, w duszę, chodź, pocałuję cię w twoje serce. Na dzień dobry. Na dobranoc. Na zawsze. Na nigdy. Na teraz. W samo serce.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted fromnezavisan nezavisan viajakubzulczyk jakubzulczyk
20:44
6484 6ab3
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
22:39

Zostawił mi
Datę swoich urodzin
Imiona przyjaciół
Puste miejsce w samochodzie
Kształt blizny na udzie
Kilka wspomnień z dzieciństwa
Ciepły ton głosu 
Swój zapach na poduszce
Cichą ulicę w pamięci

Zostawił mi mnie i odszedł 
Co ja mam teraz z tym zrobić?

— "Słowa zbyt proste"
22:39
0927 5bd3
22:23
3143 766f 500
 Saul Leiter "Sleep", 1970
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabylejaka bylejaka
22:23
9144 0db6 500
22:09
Nie oglądałem się, by sprawdzić, czy nie idzie za mną. Wiedziałem, że nie.
— Nicholas Sparks "I wciąż ją kocham"
22:08
4365 6647
Reposted fromnyaako nyaako viaramoneska ramoneska
22:08
9552 1ef7
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viabylejaka bylejaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl