Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
22:53
4682 a65e
Reposted fromGIFer GIFer viadancingwithaghost dancingwithaghost
22:53
3085 d74c 500

vintageeveryday:

Eiffel Tower, mid-construction, August 21, 1888.

15:03
3480 d287 500
Doszukiwanie się w czymkolwiek sensu to specjalność nie tyle naiwniaka, ile masochisty.
Reposted fromxempx xempx viaanorexianervosa anorexianervosa
15:03
7129 45ba 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viablaxkseoul blaxkseoul
15:02
6118 7e7c
22:08
1275 2944 500
Reposted frompierdolony pierdolony
22:06
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
22:05
Nie wiem, co mówić dalej. Rezerwy dialogowe w zupełności się wyczerpały.
— Jakub Żulczyk "Zrób mi jakąś krzywdę"
Reposted frommizuka mizuka viabrzask brzask
22:02
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk (Bezustannie)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
22:01
8436 e93a
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
22:00
7690 3f07 500
Reposted fromPoranny Poranny viaister ister
21:58
6085 fd6c
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
21:58
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.
— Jakub Żulczyk "Radio Armageddon"
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viablaxkseoul blaxkseoul
21:57
Zadzwonisz do mnie, aby powiedzieć mi, że masz się dobrze?
Bo martwię się o Ciebie całą noc.
— James Arthur
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabrzask brzask
21:57
7994 f3bd 500
Reposted fromyanek yanek viapanmrok panmrok
21:56
6120 4751 500
Reposted fromvandalize vandalize viapierdolony pierdolony
21:56
2058 f0a4 500

proxychan:

[日本語]

21:55
2308 73aa 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapanmrok panmrok
21:54

Kiedy wymawiam słowo Przyszłość, pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości. Kiedy wymawiam słowo Cisza, niszczę ją. Kiedy wymawiam słowo Nic, stwarzam coś, co nie mieści się w żadnym niebycie.

— Wisława Szymborska "Trzy słowa najdziwniejsze"
Reposted fromirmelin irmelin viabrzask brzask
21:53

Reposted fromnebthat nebthat viacolagatji colagatji
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl