Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
17:37
6590 b2a7
20:44
2177 bb2f 500
Reposted fromimpulsivee impulsivee viabrzask brzask
20:28
9680 a047 500
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej viaanime anime
20:28
9801 cf4c 500
Reposted fromfreakish freakish viaMezame Mezame
20:27
a wystarczyłoby tylko nie wierzyć we wszystkie te okropne rzeczy, ktore wmawiam sobie późną nocą.
Reposted fromhole-love hole-love viabrzask brzask
21:30
22:09
0953 0d73
22:09
22:08
3117 c63d
22:08
6801 68f6 500
Małgorzata Halber, Najgorszy człowiek na świecie
22:08
Ale nie płacz, że to koniec, bo tak naprawdę miałeś szczęście, że to w ogóle kiedyś miało miejsce.
— Solar/Białas/Wac Toja - Na piasku (via rap-cytat)
19:06
1081 e9f7 500
Reposted fromdrozdzi drozdzi viaMezame Mezame
19:06
9682 60be
19:05
Kobiety wychowuje się w presji bycia ładną. Jeśli nie jest ładna, czuje się bezwartościowa. Rodzice nie utwierdzają córek w ich atrakcyjności. „Ale ty masz krzywe nogi, nie zakładaj tak krótkiej kiecki”. „Jesteś za gruba na tę bluzkę. Będziesz wyglądała jak baleron”. „Ale ty jesteś brzydka”. Później pojawia się facet, przyzwyczajony do pornoli, gdzie panny są pompowane silikonem, zgrillowane na solarze, skatowane na siłowni i napędzane na gipsie, który hamuje apetyt. Powiedzmy sobie szczerze, mało która normalna laska jest w stanie wytrzymać z nimi konkurencję. Gość patrzy więc na nią, patrzy na telewizor, patrzy na nią i mówi: „ Zrób coś ze sobą”.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viablaxkseoul blaxkseoul
17:37
6970 2445 500
Reposted fromnyaako nyaako viabrzask brzask
13:39
Znów wjechała niska samoocena, dalej masz problemy ze sobą? Czyli dalej masz problemy, ale innej natury. A wyleczyłaś się już ze mnie? W sensie czy Ci przeszło ze mną. Mogłaś mnie olać i nic by nas nie łączyło i byłoby git. Przed tym jak się spotkaliśmy, ja też mogłem odpuścić, tak to musiałaś się pomęczyć. Szukasz nowej miłości? Potrzebna Ci miłość, bo wtedy nie jesteś taką suką jak teraz. Zimna, wkurwiona sucz, którą wszystko jebie. Dobrze, że teraz wiesz jaki jestem. I dobrze, że już nie jesteśmy razem. Cieszę się, że już jest okej. I tak to nie miało przyszłości skoro tak się skończyło. Szkoda tylko, że tak długo to trwało, bo było Ci ciężko. Szczerze, cieszę się, że już nic nas nie łączy i masz mnie za skurwysyna. Napewno nie będę już o kogoś zabiegał, tak jak o Ciebie. Bo jak się przekonałem to nie miało sensu. Nigdy nie wiadomo, co stanie się potem. A zabieganie o Ciebie sprawiło mi wiele bólu i tak już robić nie będę. 
— 19 zdań dzięki którym nie wrócę
Reposted frombrzask brzask
13:38
1221 8ccb 500

historicaltimes:

Members of the Red Warriors – an anti-fascist street gang who patrolled the Paris suburbs in the 1980s and violently confronted fascists

via reddit

Reposted fromdrozdzi drozdzi viabrzask brzask
13:37
Związki. Najpierw jesteś czyjąś niedzielą. Potem poniedziałkiem.
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 viabrzask brzask
13:37
2999 0a58 500

girlglimmer:

Marianne Faithfull and Alain Delon in the Girl on a Motorcycle (1968)

Reposted fromLittleJack LittleJack viabrzask brzask
19:44
6769 25c1 500
#
Reposted frombrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl