Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
00:33
Reposted fromusagiaddict usagiaddict viainto-black into-black
00:30
To zawsze jest ich wybór. Są dorośli, mają dowody osobiste, NIP-y, numery PESEL, mózg i rozsądek. Jeśli sami wyłączyli sobie te dwa ostatnie, to nie jest już mój problem.
— Jakub Żulczyk - "Ślepnąc od świateł"
00:29
7216 a449
00:29
1886 8640
Reposted fromamatore amatore vianaturalginger naturalginger
22:45
9760 0448
Reposted fromSanthe Santhe vianaturalginger naturalginger
22:35
4658 8369 500

ti-ja-na:

Faves

22:35
9643 4592 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viainto-black into-black
22:34
22:32
3061 b6be
Reposted fromEtnigos Etnigos viaP4RIAS P4RIAS
22:28
To niezupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to Ty. I tak już zostanie.
— Mhairi McFarlane
22:25
22:25
(...) pycha ma dwa końce. Na jednym jest stawianie się ponad wszystkich, uchodzenie za lepszych, a na drugim jest niska samoocena, mówienie: jestem beznadziejny, najgorszy na świecie, nie uda mi się. To też jest pycha, ten sam kij i wystawianie siebie poza nawias, tylko nie jako najlepsi, ale jako najgorsi. Różne emocje, ale ten sam mechanizm. Zszokowało mnie to. Myślałam, że jestem skromna, nieśmiała, nie wychylam się, ale wyszło na to, że wypełnia mnie pycha.
— Kasia Nosowska w wywiadzie dla focus.pl
Reposted frombylejaka bylejaka viaanorexianervosa anorexianervosa
22:24

Kiedy znajdziesz kogoś, kto sprawia, że się uśmiechasz, a nawet śmiejesz, i przy kim czujesz się bezpiecznie... nie możesz tak po prostu pozwolić mu odejść, tylko dlatego, że się boisz. 

— Megan Hart
22:24
22:23
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
22:22
3304 e584
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamoai moai
00:16
00:14
5480 7a33 500
Reposted fromtowo85 towo85 viainto-black into-black
00:14
Aż ciężko uwierzyć ile może się zmienić przez jeden rok.
00:13
9669 8248 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl