Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
03:00
03:00
03:00
03:00
  for bad days and good days forever
02:59
9968 0656 500
Reposted fromjestemzero jestemzero viachudazupa chudazupa
02:58
5253 fd3a 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viawredna wredna
02:58
5249 f00a 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawredna wredna
02:58
4272 9b6c 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawredna wredna
02:57
00:15
To zadziwiające, jak mocno trzymamy się fragmentów przeszłości, czekając na przyszłość.
— Ally Condie
00:13
0640 c47c 500
Reposted fromkrzysk krzysk viadancingwithaghost dancingwithaghost
22:01
4445 4065 500
Reposted fromalexandersmith8805 alexandersmith8805
21:57
3856 32da 500

kulturtava:

Mostar, Bosnia, September 1992, Bosnian soldier plays the piano in the destroyed music classroom

Reposted fromSuzi Suzi viaeazyi eazyi
21:56
5353 8d06
Reposted bywildgirlsercowiskosbakteryja
00:05
8554 64be 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
23:53
5935 f1e5
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viachudazupa chudazupa
23:53
5313 377b
Reposted fromseaweed seaweed viachudazupa chudazupa
23:53
6482 4a7d
Reposted fromseaweed seaweed viachudazupa chudazupa
23:10
Wchodząc w interakcję z drugim człowiekiem, musimy pamiętać, że wnosi on do związku swoje nawyki, przyzwyczajenia i własne wyobrażenia, które wcale nie muszą współgrać z naszymi.
— Andrzej Depko "Chuć, czyli normalne rozmowy o perwersyjnym seksie"
23:08
3641 e51e 500
Reposted fromdilma dilma viaeazyi eazyi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl